Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

NO
Have any Questions? +01 123 444 555

Work safety

Bevisst sikker oppførsel

Modul 1 | Evaluering av den faktiske situasjonen

Evaluering av nåsituasjonen. En grundig evaluering garanterer den rette strategien

1.1 Adferdsbasert ulykkesanalyse (faktaanalyse)
Focus: Fokus: Analyse av ubevisste feilhandlinger

1.2 Site-besøk og Audit (eksternt syn)
Sikkerhetsstandarder og kvaliteten på arbeidsadferd

1.3 Undersøkelse av kvaliteten og stabiliteten på sikkerhetskulturen (internt syn)
Vi vurderer kvaliteten og stabiliteten på den lokale sikkerhetskulturen gjennom et standardisert spørreskjema

Modul 2 | Optimalisering av sikkerhetskulturen

Alle nivåer i organisasjonen er engasjert helt fra starten for å optimere sikkerhetskulturen

Resultatene av evalueringen diskuteres i såkalte Dialog Workshops, som involverer alle nivåer:

 • Vurdering av resultater
 • Opprettelse av felles forståelse for sikkerhet
 • Støtte sikkerhet som både ledelsesoppgave og team-oppgave
 • Fortsetter å utvikle en vellykket sikkerhetskultur

De sammenlagte resultatene av Dialog Workshops danner basis for videre konsultering og treningstiltak.

Modul 3 | Definisjon av rollen den enkelte innehar innen sikkerhet

Definisjon av rollen den enkelte innehar innen sikkerhet

 • Rollene til de ulike hierarkiske nivåene i en organisasjon avhenger av lokale forhold.

 • Disse rollene defineres med resultatene fra undersøkningen og dialog workshops i tankene.

 • Disse rollene gir retningslinjer for fremtidig ledelsesadferd.

Modul 4 | Prinsipper for sikkerhetsledelse

Sikkerhetsfokusert ledelsesadferd

I våre treningsøkter utforsker vi hvordan vi praktisk kan applisere 6 ledelsesprinsipper

 • Ledelse gjennom verdier.
 • Ledelse gjennom personlig eksempel
 • Ledelse gjennom informasjon og kommunikasjon
 • Ledelse gjennom motivasjon og tilbakemelding
 • Ledelse gjennom orientering og retningslinjer
 • Ledelse gjennom involvering

Mye praktikk og mindre teori. Gjennom praktiske metoder og øvelser lærer deltagerne hvordan de kan implementere disse prinsippene på en vellykket måte.

Sikre ubevisste adferdsmønstre

Modul 5 | Sikre ubevisste adferdsmønstre

Vi bevisstgjør årsakene til ubevisst adferd og øver på sikre adferdsmønstre

Ubevisste feil som ...

1 Ikke oppfatte farer, eller feiloppfatte farer
2 Feilfokusering av blikket når vi går, klatrer eller beveger oss
3 Ukontrollerte bevegelser eller feile bevegelser
4 Ukontrollerte reflekshandlinger
5 Ikke koordinere arbeidsadferd korrekt

... forvandles til sikre ubevisste adferdsmønstre

1 Fokusert oppfattelse av risikokilder/farer
2 Sikker gange og klatring
3 Sikre kontrollerte bevegelser
4 Unngå farlige reflekshandlinger
5 Sikker koordinering av arbeidsprosesser under nye oppgaver og rutineoppgaver

Bærekraftighet

Modul 6 | Suksess og bærekraft

Bærekraftighet er nøkkelen til vårt konsept

Utdannelse av internkonsulenter og støttepersonell

 • Sikkerhetskoordinatoren (HMS avd) holder I koordineringen, overvåkingen og støtten lokalt
 • Sikkerhetscoacher sikrer kontinuerlig bruk og opplæring lokalt

Bærekraftige verktøy
Sikkerhet som en ledelsesoppgave

 • Kollegial bedømming og rådgiving
  Dette verktøyet gjør at ledere støtter hverandre når det gjelder sikkerhet
 • Ansattes tilbakemeldinger
  Ledere får tilbakemelding på deres lederadferd

Hvordan man skaper sikre ubevisst adferdsmønstre

 • Bærekraftighetskontroller
  Dëltakerne øver på sikre ubevisste adferdsmønstre
 • Bærekraftighetstrening
  Disse implementerer sikre adferdsmønstre i det daglige arbeidet

Tool-Box Flash Cards

 • Gir muligheten for korte regelbundne oppfriskninger av hovedpoengene i IBS konseptet

Kartlegging av risikokilder og forebygging

 • Fungerer som et kompass mot å unngå ulykker
© 2024 Institute Bruno Schmaeling Consulting Group